Belangrijke data

Onderstaande data vragen extra aandacht van u. 6 mei:   start aanvraagperiode coronaregeling NOW 3 subsidieblok 3; 18 mei:  uiterste aanvraagdatum TVL Q1 2021; 30 juni:

Lees verder »

Non-concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst voor uw werknemer kunt u als werkgever een non-concurrentiebeding opnemen. Een dergelijk beding legt de medewerker een beperking op in zijn vrije

Lees verder »
Scroll to Top