Starters, groeiers of ondernemers die oogsten: elke onderneming in elke fase van zijn bestaan kan uitstekend uit de voeten met het compleet pakket diensten van Robbers Accountants en Belastingadviseurs.

Dienstverlening anno NU, door de accountants van 2020!

Wij zien onze dienstverlening breed. Want naast de concrete en afgebakende diensten – u bepaalt immers hoe ver wij kunnen gaan – kunnen wij ook aanvullend en in algemene zin adviseren over personeel & organisatie, juridische dienstverlening, mediation, risicobeheer en automatisering.
Uit ervaring weten we dat een groeiende onderneming steeds meer vragen gaan stellen. En dan dus ook behoefte krijgt aan extra functionaliteiten in de geautomatiseerde gegevensverwerking. Daarom kunt u de mogelijkheden van internetboekhouden met uw onderneming mee laten groeien. Robbers is innovator op dat gebied.