Copyright


Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Robbers Accountants Belastingadviseurs.


Onder de namen Robbers Accountants Belastingadviseurs in voorgaande tekst worden bedoeld de besloten vennootschappen Robbers Accountants B.V. te Apeldoorn, KvK 08075989 en Robbers Belastingadviseurs B.V. te Apeldoorn, KvK 08042955.