Robbers Accountants Belastingadviseurs samenwerking collega-kantoor Oudenampsen Administratieve en Fiscale dienstverlening
28-06-2018

Binnen de accountancy-branche zijn veranderingen heden ten dage voortdurend aan de orde. Bijvoorbeeld regelmatige aanpassingen op een breed gebied van wet- en regelgeving, maar ook nieuwe regelgeving zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als kantoor geeft dit een steeds grotere druk om al die veranderingen goed te kunnen implementeren. Daarom hebben wij de afgelopen periode nadrukkelijker stilgestaan bij de toekomst. Vragen als: "Hoe kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten garanderen en hoe zorgen we tevens voor continuïteit?" stonden op onze agenda. En geleidelijk aan bespraken we ook diverse vormen van samenwerking.

Uiteindelijk hebben we gemeend dat het voor u als klant in alle opzichten interessanter zou zijn, als wij een samenwerking zouden aangaan met een collega-kantoor. Hierdoor wordt niet alleen aanvullende expertise ingebracht, maar is ook de continuïteit voor u als relatie beter geborgd.

Wij kunnen u mededelen dat we op de zoektocht naar een collega-kantoor zijn geslaagd. Inmiddels is het samengegaan van Robbers Accountants Belastingadviseurs en Oudenampsen Administratieve en Fiscale dienstverlening B.V. een feit. De overeenkomsten in cultuur, non-nonsense mentaliteit en het spreken van dezelfde MKB-taal vormen de basis van deze succesvolle samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking voor u en voor ons het gewenste resultaat zal opleveren: waarborging van kwaliteit en continuïteit.