Categorie: Nieuws

Opzegverbod tijdens ziekte

Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de werkgever binnen twee maanden bij de kantonrechter een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen indienen. Echter, er geldt een opzegverbod tijdens […]

Non-concurrentiebeding

Non-concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst voor uw werknemer kunt u als werkgever een non-concurrentiebeding opnemen. Een dergelijk beding legt de medewerker een beperking op in zijn vrije arbeidskeuze. Betreft het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan hoeft u een non-concurrentiebeding niet nogmaals schriftelijk vast te leggen, wanneer de arbeidsovereenkomst met dezelfde of nagenoeg dezelfde arbeidsvoorwaarden wordt voortgezet. […]

Afrekenen over levenslooptegoed

Afrekenen over levenslooptegoed

Heeft u werknemers in dienst of in dienst gehad die hun levenslooptegoed nog niet hebben opgenomen? Zij moeten aan het eind van het jaar hierover hebben afgerekend met de Belastingdienst. De afwikkeling vindt als volgt plaats. Heeft de werknemer het levenslooptegoed op 1 november 2021 nog steeds niet opgenomen, dan moet de bank (of een […]

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf begin 2021 is er een belangrijke compensatieregeling voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) van start gegaan. Deze regeling vergoedt de betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. U komt voor deze compensatie in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet: • U heeft voor tenminste één werknemer toestemming […]

Investeren met BIK in coronatijd

Investeren met BIK in coronatijd

Er is door de overheid een nieuwe tijdelijke subsidieregeling getroffen, tot eind 2022: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Wat houdt deze investeringsregeling in? Allereerst is deze regeling van toepassing op investeringen (in Nederland) in nieuwe bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichtingen op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. Daarnaast moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en […]

Meer duidelijkheid over KIA

Meer duidelijkheid over KIA

Als u investeert in uw bedrijf, kunt u gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is – naast afschrijvingen – een extra aftrek op de winst. U kunt de KIA claimen als u op jaarbasis tussen € 2.400 en € 328.721 (2021) investeert in bedrijfsmiddelen. Bij ondernemers met meerdere ondernemingen en bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een […]

Verlengde financierings­mogelijkheden

Verlengde financierings­mogelijkheden

Eind vorig jaar zijn veel financierings­mogelijkheden voor ondernemers verlengd. Om welke gaat het? Klein Krediet Corona (KKC). De overheid staat met deze garantieregeling voor 95% borg voor leningen die financiële instellingen aan MKB-bedrijven in Nederland verlenen. Deze bedrijven moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: u moet een omzet hebben vanaf € 50.000 uw onderneming moet […]

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) – opslag

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) – opslag

Horeca-ondernemers komen in aanmerking voor een belastingvrije aanvulling op de TVL, de HVA-opslag. Deze extra tegemoetkoming bedraagt 2,8% van het omzetverlies tot een maximum van € 20.160. Hiermee kan men de kosten bestrijden voor de aangelegde voorraden, die door de verplichte sluiting niet meer kan worden gebruiken. Daarnaast is de tegemoetkoming bedoeld voor mogelijke investeringen […]

Voorlopige aanslag belastingdienst aanpassen

Voorlopige aanslag belastingdienst aanpassen

Heeft u inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden en betaalt u pas achteraf inkomstenbelasting? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de verschuldigde inkomstenbelasting gespreid over het jaar betaalt. Heeft u aftrekposten waarmee bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting rekening gehouden moet worden en u wellicht een teruggave krijgt, dan kunt u […]

Uitstel belastingschulden verlengd

Uitstel belastingschulden verlengd

Tot 1 juli 2021 kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijgt u uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Langer uitstel van betaling is mogelijk als de ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft u eerder een aanvraag voor 3 maanden uitstel […]

Scroll to Top