Categorie: Geen categorie

STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie)

STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie)

Vanaf 1 januari 2022 vervangt de regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie de belastingaftrek voor studiekosten. Vanaf die datum kan iedereen die in relatie staat tot de Nederlandse arbeidsmarkt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van een (erkende) arbeidsmarktrelevante opleiding of training. Deze bedraagt maximaal € 1.000 (inclusief BTW) per jaar. Deze vergoeding is ter vervanging van […]

Minimumloon per 1 juli 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

Het minimumloon stijgt 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. De stijging is gebaseerd op de gemiddelde stijging van contractlonen. Uitgangspunt van de Wet Minimumloon is dat de algemene welvaartsontwikkeling ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2021 […]

Meer S&O afdrachtvermindering

Meer S&O afdrachtvermindering

Investeringen in research & development (R&D) worden ondanks de voortdurende coronacrisis ook in 2021 gestimuleerd. Het tarief binnen de eerste schijf gaat daarom omhoog van 32% naar 40%. Voor starters gaat het tarief van 40% naar 50%. De grens van de eerste schijf ligt bij € 350.000 S&O-loonkosten. Daarboven bedraagt het percentage van de afdrachtvermindering […]

Wat behoort er tot de omzet bij aanvraag NOW subsidie?

Wat behoort er tot de omzet bij aanvraag NOW subsidie?

Omzet bestaat uit inkomsten uit reguliere activiteiten van een onderneming. Dat geldt ook voor organisaties zonder winstoogmerk, hoewel we dan spreken over baten. Maar hoe zit het nu met ontvangen overheidssubsidies vanwege corona? Welke subsidies worden gezien als omzet? Voor vijf corona gerelateerde subsidies is dit het geval, namelijk voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), […]

NOW verlengd en TONK

NOW verlengd en TONK

NOW aanvraag 3de periode verlengd Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste en tweede aanvraagperiode is niet meer mogelijk. Voor de derde aanvraagperiode kunt u nog tot en met 27 december 2020 een tegemoetkoming aanvragen. Door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op 14 december 2020 heeft aangekondigd, is de aanvraagtermijn voor deze derde […]

Subsidie praktijkleren, uitgebreid

Subsidie praktijkleren, uitgebreid

Bent u een erkend leerbedrijf dan komt u in aanmerking voor de subsidie praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat uw leerbedrijf een student in de beroepsbegeleidende leerweg […]

Verlenging afspraken grensarbeiders

Verlenging afspraken grensarbeiders

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten tijde van de corona­crisis zijn verlengd tot en met 31 december 2020. De afspraken betreffen de fiscale kwalificatie van thuis­werkdagen die het gevolg zijn van de coronacrisis en een tijdelijke vrijstelling in Nederland van enkele Duitse sociale zekerheids uitkeringen. De vrijstelling […]

Uitzendregeling eigen woning

Uitzendregeling eigen woning

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning bestaan uit een percentage van de WOZ-waarde van de woning, verminderd met aftrekbare kosten zoals de betaalde rente van de financiering van de […]

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3 29-10-2020

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3 29-10-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota wordt een overzicht gegeven van de spaar- en beleggingsrendementen voor 2020 en 2021, het belastingtarief, het heffingvrije vermogen en de tariefschijven. 2020 2021 ongewijzigd beleid 2021 wetsvoorstel  spaarrendement  0,07% […]

Scroll to Top