ROBBERS2021

Verlengde financierings­mogelijkheden

Verlengde financierings­mogelijkheden

Eind vorig jaar zijn veel financierings­mogelijkheden voor ondernemers verlengd. Om welke gaat het? Klein Krediet Corona (KKC). De overheid staat met deze garantieregeling voor 95% borg voor leningen die financiële instellingen aan MKB-bedrijven in Nederland verlenen. Deze bedrijven moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: u moet een omzet hebben vanaf € 50.000 uw onderneming moet […]

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) – opslag

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) – opslag

Horeca-ondernemers komen in aanmerking voor een belastingvrije aanvulling op de TVL, de HVA-opslag. Deze extra tegemoetkoming bedraagt 2,8% van het omzetverlies tot een maximum van € 20.160. Hiermee kan men de kosten bestrijden voor de aangelegde voorraden, die door de verplichte sluiting niet meer kan worden gebruiken. Daarnaast is de tegemoetkoming bedoeld voor mogelijke investeringen […]

Voorlopige aanslag belastingdienst aanpassen

Voorlopige aanslag belastingdienst aanpassen

Heeft u inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden en betaalt u pas achteraf inkomstenbelasting? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de verschuldigde inkomstenbelasting gespreid over het jaar betaalt. Heeft u aftrekposten waarmee bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting rekening gehouden moet worden en u wellicht een teruggave krijgt, dan kunt u […]

Uitstel belastingschulden verlengd

Uitstel belastingschulden verlengd

Tot 1 juli 2021 kunt u uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijgt u uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Langer uitstel van betaling is mogelijk als de ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoet. Heeft u eerder een aanvraag voor 3 maanden uitstel […]

Bodemprocedure leidt tot huurvermindering

Bodemprocedure leidt tot huurvermindering

Uitbaters van een Haags café hoeven nog maar de helft van de huur te betalen tijdens de lockdown. Dat heeft de rechtbank in Den Haag deze week bepaald in de eerste uitvoerige uitspraak over huurvermindering. Deze uitspraak kan landelijk grote gevolgen hebben. Diverse rechters bogen zich inmiddels al tientallen keren over de vraag of de […]

Aanvullende corona subsidieregelingen jan 2021

Aanvullende corona subsidieregelingen jan 2021

Het kabinet heeft op 21 januari 2021 een aantal aanvullende subsidieregelingen voor het bedrijfsleven gepresenteerd. Hieronder vindt u een samenvatting van een drietal regelingen: de NOW, de TVL en de TOZO. NOW Subsidieblokken 1, 2 en 3 De Now subsidie voor blok 1 is vorig jaar gesloten. Voor blok 2 gaat deze open vanaf 15 februari tot […]

Wat behoort er tot de omzet bij aanvraag NOW subsidie?

Wat behoort er tot de omzet bij aanvraag NOW subsidie?

Omzet bestaat uit inkomsten uit reguliere activiteiten van een onderneming. Dat geldt ook voor organisaties zonder winstoogmerk, hoewel we dan spreken over baten. Maar hoe zit het nu met ontvangen overheidssubsidies vanwege corona? Welke subsidies worden gezien als omzet? Voor vijf corona gerelateerde subsidies is dit het geval, namelijk voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), […]

NOW verlengd en TONK

NOW verlengd en TONK

NOW aanvraag 3de periode verlengd Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste en tweede aanvraagperiode is niet meer mogelijk. Voor de derde aanvraagperiode kunt u nog tot en met 27 december 2020 een tegemoetkoming aanvragen. Door de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet op 14 december 2020 heeft aangekondigd, is de aanvraagtermijn voor deze derde […]

Subsidie praktijkleren, uitgebreid

Subsidie praktijkleren, uitgebreid

Bent u een erkend leerbedrijf dan komt u in aanmerking voor de subsidie praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal weken dat uw leerbedrijf een student in de beroepsbegeleidende leerweg […]

Scroll to Top