ROBBERS2021

Prinsjesdag 2021 – Korte opsomming belangrijkste items

Prinsjesdag 2021 – Korte opsomming belangrijkste items

Onbelaste vergoeding van € 2 per thuiswerkdag vanaf 2022 Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2022 maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast aan hun medewerkers vergoeden. Een werkgever kan voor dezelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer vergoeden. Dat betekent dat als een werknemer […]

Wetswijzigingen per 1 juli 2021

Wetswijzigingen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 krijgen we te maken met nieuwe wetten en regels. U mag alleen nog met toestemming consumenten bellen voor een verkoopgesprek, er komt statiegeld op kleine plastic flesjes en de btw-regels voor internationale webshops veranderen. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen. Geen ongevraagde telefonische verkoop meer Krijgt u weleens ongevraagde verkooptelefoontjes? Dat is […]

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Per 1 juli jl. is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingegaan.  De wet heeft tot doel dat bestuurders, commissarissen en toezichthouders het belang van de vereniging of stichting vooropstellen en geen fraude, zelfverrijking of andere vormen van wanbeleid plegen. Dat klinkt als een open deur. Maar de praktijk wijst uit dat dit niet […]

Gaan we definitief hybride werken?

Gaan we definitief hybride werken?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers na de coronacrisis hybride werken graag willen vasthouden. Zestig procent van de werkgevers geven aan dat twee dagen per week thuiswerken de norm zal worden. Negen op de tien werkgevers stellen vast dat medewerkers graag regelmatig thuiswerken. Ook de thuiswerkvergoeding blijkt definitief doorgebroken te zijn. Meer dan de […]

Schrijnende situaties bij erfbelasting

Schrijnende situaties bij erfbelasting

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving biedt de staatssecretaris van Financiën een oplossing voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting. De regeling houdt in dat de belastingdienst voor de duur van ten minste vijf jaar uitstel van betaling verleent aan een natuurlijk persoon, als betaling van de verschuldigde erfbelasting binnen de wettelijke […]

STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie)

STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie)

Vanaf 1 januari 2022 vervangt de regeling Stimulering Arbeidsmarktpositie de belastingaftrek voor studiekosten. Vanaf die datum kan iedereen die in relatie staat tot de Nederlandse arbeidsmarkt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van een (erkende) arbeidsmarktrelevante opleiding of training. Deze bedraagt maximaal € 1.000 (inclusief BTW) per jaar. Deze vergoeding is ter vervanging van […]

Uitstel betaling belastingschulden loopt af

Uitstel betaling belastingschulden loopt af

Op 1 juli loopt de coronamaatregel voor uitstel van betaling van belastingschulden af. Tot die datum kunnen belastingplichtigen nog uitstel van betaling aanvragen voor belastingschulden die tot 1 juli 2021 zijn ontstaan. Schulden na 1 juli 2021 vallen (nog) niet onder de regeling. Dat betekent dat de aangifte loonheffingen of btw over het tijdvak juni […]

Geen ongevraagde telefonische verkoop meer

Geen ongevraagde telefonische verkoop meer

Maakt u of uw medewerkers gebruik van telemarketing? Per 1 juli – zo heeft de wetgever besloten – zijn ongevraagde verkooptelefoontjes verboden. Telefonisch producten en diensten verkopen aan natuurlijke personen mag alleen nog met toestemming van de potentiële klant. Bijvoorbeeld door contactgegevens te vragen wanneer een prospect zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. Hierbij moet u […]

De Testwet: dit betekent het voor ondernemers

De Testwet: dit betekent het voor ondernemers

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet Coronatoegangsbewijzen, oftewel de testwet. Met toegangstesten kunnen bepaalde sectoren eerder en ruimer open. Bezoekers doen dan vooraf een verplichte toegangstest. De wet geldt vanaf zaterdag 5 juni 2021. Voor wie en is het verplicht? De testwet is van toepassing bij sport- en jeugdactiviteiten, doorstroomlocaties, culturele instellingen, evenementen […]

Vakantiegeld: wat mag wel en niet

Vakantiegeld: wat mag wel en niet

Vakantiegeld uitstellen Een werkgever mag de betaling van het vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Het is wel mogelijk om schriftelijk een ander moment van uitbetaling af te spreken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als de werkgever (tijdelijke) betalingsproblemen heeft, hetgeen voor diverse werkgevers nu het geval is. Werkgever en werknemer dienen dus duidelijke afspraken met elkaar te […]

Scroll to Top