Dag: 19 april 2022

Werkkapitaal financiering. Hoe?

Werkkapitaal financiering. Hoe?

Als we spreken over werkkapitaal dan hebben we het over bruto- en netto werkkapitaal. Het bruto werkkapitaal is de som van je voorraden, je debiteuren en je liquide middelen, zoals die bij de vlottende activa op je balans staan. Spreken we over het netto werkkapitaal dan betrekken we daar je crediteuren en je kortlopende schulden […]

Scroll to Top