Dag: 13 juli 2021

Gaan we definitief hybride werken?

Gaan we definitief hybride werken?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers na de coronacrisis hybride werken graag willen vasthouden. Zestig procent van de werkgevers geven aan dat twee dagen per week thuiswerken de norm zal worden. Negen op de tien werkgevers stellen vast dat medewerkers graag regelmatig thuiswerken. Ook de thuiswerkvergoeding blijkt definitief doorgebroken te zijn. Meer dan de […]

Schrijnende situaties bij erfbelasting

Schrijnende situaties bij erfbelasting

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving biedt de staatssecretaris van Financiën een oplossing voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting. De regeling houdt in dat de belastingdienst voor de duur van ten minste vijf jaar uitstel van betaling verleent aan een natuurlijk persoon, als betaling van de verschuldigde erfbelasting binnen de wettelijke […]

Scroll to Top