Maand: juli 2021

Wetswijzigingen per 1 juli 2021

Wetswijzigingen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 krijgen we te maken met nieuwe wetten en regels. U mag alleen nog met toestemming consumenten bellen voor een verkoopgesprek, er komt statiegeld op kleine plastic flesjes en de btw-regels voor internationale webshops veranderen. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen. Geen ongevraagde telefonische verkoop meer Krijgt u weleens ongevraagde verkooptelefoontjes? Dat is […]

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Per 1 juli jl. is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingegaan.  De wet heeft tot doel dat bestuurders, commissarissen en toezichthouders het belang van de vereniging of stichting vooropstellen en geen fraude, zelfverrijking of andere vormen van wanbeleid plegen. Dat klinkt als een open deur. Maar de praktijk wijst uit dat dit niet […]

Gaan we definitief hybride werken?

Gaan we definitief hybride werken?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers na de coronacrisis hybride werken graag willen vasthouden. Zestig procent van de werkgevers geven aan dat twee dagen per week thuiswerken de norm zal worden. Negen op de tien werkgevers stellen vast dat medewerkers graag regelmatig thuiswerken. Ook de thuiswerkvergoeding blijkt definitief doorgebroken te zijn. Meer dan de […]

Schrijnende situaties bij erfbelasting

Schrijnende situaties bij erfbelasting

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving biedt de staatssecretaris van Financiën een oplossing voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting. De regeling houdt in dat de belastingdienst voor de duur van ten minste vijf jaar uitstel van betaling verleent aan een natuurlijk persoon, als betaling van de verschuldigde erfbelasting binnen de wettelijke […]

Scroll to Top