Maand: mei 2021

Vakantiegeld: wat mag wel en niet

Vakantiegeld: wat mag wel en niet

Vakantiegeld uitstellen Een werkgever mag de betaling van het vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Het is wel mogelijk om schriftelijk een ander moment van uitbetaling af te spreken. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als de werkgever (tijdelijke) betalingsproblemen heeft, hetgeen voor diverse werkgevers nu het geval is. Werkgever en werknemer dienen dus duidelijke afspraken met elkaar te […]

Verlenging steunmaatregelen met drie maanden

Verlenging steunmaatregelen met drie maanden

Zoals het nu laat aanzien, gaat het kabinet de verschillende steunpakketten met drie maanden verlengen. De tegemoetkoming van de loonkosten en de vaste lasten van bedrijven blijven langer bestaan, omdat ook de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht. Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. De verschillende […]

Minimumloon per 1 juli 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

Het minimumloon stijgt 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. De stijging is gebaseerd op de gemiddelde stijging van contractlonen. Uitgangspunt van de Wet Minimumloon is dat de algemene welvaartsontwikkeling ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2021 […]

Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het is de bedoeling dat de regeling op augustus 2022 ingaat. Onder de huidige wetgeving kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar andere afspraken over hebben gemaakt. De […]

Belangrijke data

Belangrijke data

Onderstaande data vragen extra aandacht van u. 6 mei:   start aanvraagperiode coronaregeling NOW 3 subsidieblok 3; 18 mei:  uiterste aanvraagdatum TVL Q1 2021; 30 juni: uiterste datum aanvraag Uitstel van Belastingbetalingen als coronamaatregel. Alleen als u gebruikmaakt van betalingsuitstel komt u vanaf 1 oktober 2021 in aanmerking voor aflossing van uw belastingschuld in 36 maandelijkse […]

Scroll to Top