Maand: februari 2021

Investeren met BIK in coronatijd

Investeren met BIK in coronatijd

Er is door de overheid een nieuwe tijdelijke subsidieregeling getroffen, tot eind 2022: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Wat houdt deze investeringsregeling in? Allereerst is deze regeling van toepassing op investeringen (in Nederland) in nieuwe bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichtingen op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. Daarnaast moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en […]

Meer duidelijkheid over KIA

Meer duidelijkheid over KIA

Als u investeert in uw bedrijf, kunt u gebruikmaken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is – naast afschrijvingen – een extra aftrek op de winst. U kunt de KIA claimen als u op jaarbasis tussen € 2.400 en € 328.721 (2021) investeert in bedrijfsmiddelen. Bij ondernemers met meerdere ondernemingen en bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een […]

Meer S&O afdrachtvermindering

Meer S&O afdrachtvermindering

Investeringen in research & development (R&D) worden ondanks de voortdurende coronacrisis ook in 2021 gestimuleerd. Het tarief binnen de eerste schijf gaat daarom omhoog van 32% naar 40%. Voor starters gaat het tarief van 40% naar 50%. De grens van de eerste schijf ligt bij € 350.000 S&O-loonkosten. Daarboven bedraagt het percentage van de afdrachtvermindering […]

Verlengde financierings­mogelijkheden

Verlengde financierings­mogelijkheden

Eind vorig jaar zijn veel financierings­mogelijkheden voor ondernemers verlengd. Om welke gaat het? Klein Krediet Corona (KKC). De overheid staat met deze garantieregeling voor 95% borg voor leningen die financiële instellingen aan MKB-bedrijven in Nederland verlenen. Deze bedrijven moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: u moet een omzet hebben vanaf € 50.000 uw onderneming moet […]

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) – opslag

Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) – opslag

Horeca-ondernemers komen in aanmerking voor een belastingvrije aanvulling op de TVL, de HVA-opslag. Deze extra tegemoetkoming bedraagt 2,8% van het omzetverlies tot een maximum van € 20.160. Hiermee kan men de kosten bestrijden voor de aangelegde voorraden, die door de verplichte sluiting niet meer kan worden gebruiken. Daarnaast is de tegemoetkoming bedoeld voor mogelijke investeringen […]

Voorlopige aanslag belastingdienst aanpassen

Voorlopige aanslag belastingdienst aanpassen

Heeft u inkomsten waarover geen loonheffing wordt ingehouden en betaalt u pas achteraf inkomstenbelasting? Dan kunt u een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u de verschuldigde inkomstenbelasting gespreid over het jaar betaalt. Heeft u aftrekposten waarmee bij de vaststelling van de aanslag inkomstenbelasting rekening gehouden moet worden en u wellicht een teruggave krijgt, dan kunt u […]

Scroll to Top