Dag: 4 november 2020

Verlenging afspraken grensarbeiders

Verlenging afspraken grensarbeiders

De afspraken die Duitsland en Nederland hebben gemaakt over de behandeling van grensarbeiders ten tijde van de corona­crisis zijn verlengd tot en met 31 december 2020. De afspraken betreffen de fiscale kwalificatie van thuis­werkdagen die het gevolg zijn van de coronacrisis en een tijdelijke vrijstelling in Nederland van enkele Duitse sociale zekerheids uitkeringen. De vrijstelling […]

Uitzendregeling eigen woning

Uitzendregeling eigen woning

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning bestaan uit een percentage van de WOZ-waarde van de woning, verminderd met aftrekbare kosten zoals de betaalde rente van de financiering van de […]

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3 29-10-2020

Nota naar aanleiding verslag wijziging box 3 29-10-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel wijziging box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de nota wordt een overzicht gegeven van de spaar- en beleggingsrendementen voor 2020 en 2021, het belastingtarief, het heffingvrije vermogen en de tariefschijven. 2020 2021 ongewijzigd beleid 2021 wetsvoorstel  spaarrendement  0,07% […]

Scroll to Top